Konfidentsiaalsuspoliitika

Konfidentsiaalsuse kokkulepe


Viimane muutmine: 30.10.2022

Teie konfidentsiaalsuse tagamine on Sodat Group OÜ, reg. nr. 14362847, aadress Siidisaba 9-33, Tallinn 11311, Eesti (edaspidi estet.ee) töö tähtis aspekt. Käesolev konfidentsiaalsuse kokkulepe sisaldab infot selle kohta, milliseid kasutaja andmeid on võimalik saada tema viibimise ajal estet.ee veebilehel ja kuidas neid kasutatakse.

Personaalse info saamine

estet.ee kogub ja kasutab alljärgnevat personaalset infot:

 • Andmeid selle kohta, kuidas kasutate estet.ee veebilehte.
 • Andmeid kõigi operatsioonide kohta, milles te osalete sellele lehel.
 • Infot, mida sisestate veebilehel registreerumiseks.
 • Teie poolt edastatavat infot meie poolsete teenuste osutamise eesmärgil.
 • Mis tahes muud teie poolt estet.ee veebilehel edastatavat infot.

Personaalse info kasutamine

estet.ee võib kasutada teie personaalset infot alljärgnevatel eesmärkidel:

 • Veebilehel töö toetamiseks.
 • Spetsiaalselt teile mõeldud veebilehe personifitseerimiseks.
 • Teile juurdepääsu võimaldamiseks kõigile veebileheteenustele.
 • Teid puudutava info avaldamiseks veebilehel.
 • Teie poolt tasumisele kuuluvate teenuste pakkumine.
 • Teile osutatud teenuste kohta väljavõtte ja arve saatmiseks.
 • Maksearvelduste tegemiseks.
 • Marketingi kommunikatsioonide pidamiseks.

Lisaks ülalnimetatud konfidentsiaalsuse kokkuleppes nimetatud personaalse info avalikustamisele võib estet.ee samuti edastada teie isiklikku infot vastavatele instantsidele kehtiva seadusandluse kohaselt kohtu- või muude menetluste korral, samuti seadusest tulenevate estet.ee õiguste kaitseks.

Isikuandmete säilitamine

estet.ee säilitab teie isikuandmed kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, sh pretensioonide eest kaitseks ja esitamiseks vastavalt seaduste nõudmistele.

Raamatupidamisdokumendid - 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt raamatupidamis- ja maksundusseadustest.
Lepinguliste ja Konfidentsiaalsuse nõuetega seotud Isikuandmed - 10 aastat alates Lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise puhul.

Kasutajal on õigus taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele.
estet.ee ei eemalda isikuandmeid, juhul kui selleks ei ole piisavalt põhjendusi või kui isikuandmete töötlemist nõutakse seadusest tulenevalt estet.ee kohustuste täitmise eesmärgil, hagide esitamiseks ja ettevalmistuseks, kaitse toiminguteks kohtus.

Cookie

Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis saadetakse teie brauseri kaudu teie kasutatavasse seadmesse. Küpsised saadetakse estet.ee iga külastamise korral. Küpsised aitavad tuvastada teie seadet ja määrata teie eelistused.

estet.ee kasutamisel nõustute, et saame installida teie seadmesse küpsise vastavalt käesolevatele tingimustele. Võite meie küpsisefailidest keelduda, kuid mõned veebisaidi funktsioonid võivad lakata töötamast. estet.ee ei soovita keelduda kõigi küpsisefailide salvestamisest brauserisse. estet.ee ei vastuta küpsisefailide loomise ja kasutamise eest kolmandate isikute poolt.

Enamik brausereid võimaldab teil küpsisefailide kasutamist kontrollida.

Lisateave:

www.allaboutcookies.org

www.youronlinechoices.eu

www.google.com/policies/technologies/cookies

www.facebook.com/policies/cookies

Teie andmete turvalisus

estet.ee püüab rakendada kõiki võimalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmed teie isikliku info kadumise, kuritarvitamise või modifitseerimise vältimiseks. estet.ee säilitab teie poolt edastatud infot üksnes turvalistel serveritel. Eriti tähtis info edastatakse üksnes šifreeritult, kasutades selleks tänapäevaseid krüptograafiameetodeid.

Riikide vahelise info edastamine

estet.ee poolt kogutavat infot võib säilitada, töödelda ja edastada nende riikide vahel, kus estet.eel on mis tahes legaalne tegevus, et osutada täies mahus kõiki teenuseid käesoleva Konfidentsiaalsuse kokkuleppe kohaselt. Lisaks öeldule kuvatakse teie poolt sellel veebilehel avaldamiseks mõeldud info avalikult ning see muutub ligipääsetavaks kogu maailmas. Te annate oma nõusoleku sellisel moel teid puudutava info edastamiseks eri riikide vahel.

Muudatuste tegemine antud dokumenti

estet.ee saab teha parandusi Konfidentsiaalsuse kokkuleppesse, uuendades nimetatud veebileht. estet.ee jätab endale õiguse mitte teavitada isiklikult taolistest muudatustest. Seepärast soovitame teil aeg-ajalt üle vaadata nimetatud dokumenti jälgimaks sellesse tehtavaid muudatusi.

Kolmandate isikute veebilehed

Käesolev veebileht sisaldab välisviiteid teistele veebilehtedele. estet.ee ei kanna mis tahes vastutust nende veebilehtede ja muude kokkulepete konfidentsiaalsuse ning nende sisu eest.

Küsimused estet.ee-le

Kui teil tekivad küsimused seoses Konfidentsiaalsuse kokkuleppega või mis eesmärkidel estet.ee kasutab teie isiklikku infot, kirjutage klienditoe teenistusele.

Me aitame Teil võtta ühendust vajalikke firmadega. Maksimaalne efektiivsus minimaalsete hindadega.